gegevens ANBI

– de naam van de instelling                       Stichting Vrienden van De Parel

--bankrekeningnummer                             NL 58 TRIO 0254 7064 44

– het RSIN/fiscaal nummer                       851347277

– de contactgegevens                                Holtrichtersveld 308, 7327 DM Apeldoorn

– Doelstelling van De Stichting vrienden van De Parel is:

 

a. het ondersteunen van de vereniging: De Parel.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De vereniging De Parel heeft als doel:

 

- het voorzien en in stand houden van een woning dat als vervangend gezin en (t)huis voor de bewoners fungeert, met een positief christelijke identiteit;

- het voorzien en in stand houden van passende begeleiding voor de bewoners van woonvorm De Parel;

- het bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig hebben;

- het verrichten van al hetgeen noodzakelijk is om woonvorm stabiele woonplek te laten zijn;

                                               

– de bestuurssamenstelling                      Voorzitter: G. van Rijssen de Wilde, secretaris: A.J. Visser, Penningmeester: A.B. Kampen

– de namen van de bestuurders               G van Rijssen de Wilde, A.J. Visser, A.B. Kampen                                                                

– het beloningsbeleid                               De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor verrichtte diensten. Eventuele onkosten kunnen worden gedeclareerd.                                                                                                                                                   

                                                                                                              

 

De Parel Oudervereniging en Stichting “vrienden van de Parel”

Jaarverslag 2016

Deelnemers oudervereniging:
We beginnen het jaar 2016 met 6 ouderparen, die deel uit maken van de oudervereniging de Parel.
In de loop van het jaar komen er 2 ouderparen en dus ook 2 bewoners bij de oudervereniging, waarmee we op het aantal van 8 toekomstige bewoners zitten. Nog 1 bewoner/ouderpaar te gaan en dan zijn we met name op zoek naar een meisje voor het contact met onze vrouwelijke bewoonster van de Parel. Voor het vinden van de 9e bewoonster wordt er opnieuw geadverteerd in allerlei kerkbladen, wijkbladen en huis aan huis weekbladen, evenals in “Visie” van de EO en het ND.

Promotie/financiën:
Begin van het jaar worden er 268 fairtrade huisjes besteld, die we kunnen verkopen voor een bedrag van € 12,50 per setje. Gedurende het jaar worden er vele huisjes verkocht en zo krijgen we en meer naamsbekendheid en komt er meer geld in de gezamenlijke pot. In november doen we voor het derde jaar mee aan de NSGK collecte en wordt er ook een aanzienlijk bedrag voor de Parel opgehaald. Er wordt een promotiefolder gemaakt, waarmee we mensen kunnen interesseren voor ons ouderinitiatief en deze wordt o.a. ook bij de conferentie “Opwekking” massaal verspreid.
Onze website: www.deparel-apeldoorn.nl wordt ge-update met de actuele zaken en in het najaar met het plaatsen van foto’s van de bouw.

Bouw de Parel:
In april krijgen we van de bouwer Veeneman te horen, dat de bouw van de Parel definitief doorgaat. De planning is dat de bouw gestart wordt in juni, maar later blijkt dat de start toch na de bouwvakantie plaats zal vinden. In oktober wordt er daadwerkelijk gestart met het uitgraven van de omtrek en het leggen van de fundamenten.
Op 3 oktober wordt als eerste een informeel feestje gehouden voor bewoners en ouders op de bouwplaats. We plaatsen onze Parelbanner en drinken koffie/thee met een stukje “Parel” taart in de Brasserie, het restaurant van ’s Heeren Loo, locatie Groot-Schuijlenburg.
Op 25 november wordt de bouw van de Parel officieel geopend door de wethouder dhr. M. Sandmann met het onthullen van het “bouwbord”. Daarnaast houdt onze voorzitster, mevr. G. van Rijssen een memorabele toespraak over het verloop van de oudervereniging en de bouw tot nu toe.

Contact ’s Heeren Loo:
Met ’s Heeren Loo hebben we ook dit jaar een aantal keer vergaderd met als onderwerpen: Domotica/nachtzorg, personeelsvoorziening, toekenning appartementen, bekostiging en inrichting algemene ruimten.
Nadat dhr. H. Kobussen jarenlang de manager zorg voor de Parel is geweest, draagt hij in het najaar het stokje over aan mevr. A. Buitenhuis. Bij de officiële opening bedanken we hem voor bewezen diensten. In december worden de vacatureteksten intern en extern uitgezet, opdat het werven van personeel in 2017 direct van start kan gaan.

Bewoners:
Op 9 april hebben we als ouders en toekomstige bewoners een uitje gehad, waarbij we naar Hoenderloo gingen voor een warm/koud buffet met een uurtje bowlen van tevoren.
Hier konden we elkaar weer wat beter leren kennen en dan ook vooral de ingestroomde ouders en bewoners.

Stichting vrienden van de Parel:
Het bestuur van de stichting “vrienden van de Parel”, bestaat in deze opstartfase uit het bestuur van de ouderverening. We beseffen dat we in het jaar 2017 behoorlijk aan de weg moeten gaan timmeren om de financiën van ons ouderinitiatief rond te kunnen krijgen. Echter we hebben er ook vertrouwen in dat dit goed gaat komen.