Doelstelling vereniging De Parel

Doelstelling vereniging De Parel

 

Uitgaande van bovenstaande visie heeft de vereniging tot doel:

  • het voorzien en in stand houden van een woning dat als vervangend gezin en (t)huis voor de bewoners fungeert, met een positief christelijke identiteit;
  • het voorzien en in stand houden van passende begeleiding voor de bewoners van woonvorm De Parel;
  • het bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig hebben;
  • het verrichten van al hetgeen noodzakelijk is om woonvorm De Parel een stabiele woonplek te laten zijn;

 

De oudervereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het werven van fondsen
  • het behartigen van de belangen van de bewoners

 

De naam van het ouderinitiatief en straks ook de woning is De Parel.

 

Weet je dat de Vader je kent,

weet je dat je van waarde bent,

weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand.

 

Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch

 

De ouders willen een (t)huis realiseren voor hun kinderen dat zoveel mogelijk aansluit bij hun overtuiging en levensstijl. Feitelijk vormt het een vervolg op de gezinssituatie waarin de kinderen zijn opgegroeid.  Een zo ‘normaal’ mogelijk leven is uitgangspunt. Het huis biedt ruimte aan 9 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking.

 

Bij het realiseren van hun doelen hebben ouders ondersteuning en support nodig vaan een bredere kring betrokkenen. Hiertoe is de Stichting Vrienden van De Parel opgericht.

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.