Visie De Parel

De basis onder en het uitgangspunt voor De Parel is de belijdenis in Psalm 127: Als de Heer  het huis niet bouwt...

 • Hij is de hand onder
  De Parel, het Fundament onder het huis
 • Die hand is voor ons allemaal: ouders, kinderen, personeel, brussen, andere betrokkenen, in vertrouwen dat Hij wat tekort komt zal aanvullen
 • Onze kinderen zijn een geschenk van Hem

 

Onze visie op onze bijzondere kinderen:

 • Een parel in Gods hand
 • Waardevol geschenk van God
 • Een Koningskind
 • Ieder kind mag er zijn, zoals hij is
 • Zij zijn puur en onvoorwaardelijk
 • Ze zijn een spiegel voor ons, waardoor wij zijn en worden gevormd
 • Ze leren en verrijken ons, vaak door plezier, liefde, moeite en verdriet heen


Wat we willen realiseren is een (t)huis dat Christus ademt, gedragen door personeel en ouders. Dit betekent concreet voor ouders en personeel:

 • Zij hebben Christus in hun hart gesloten
 • Laten zich persoonlijk kennen als christen
 • Trekken hieruit  normbepalende consequenties voor het (samen)leven
 • Hun Inspiratiebron de bijbel, is vast onderdeel van het dagelijks leven
 • Zingen, bidden en bijbel lezen, behoren tot het dagelijks leven (in het huis)
 • Zij stimuleren kerkbezoek
 • De identiteit is de kern en vormt de bloedvaten, zenuwbanen van al het handelen

 

De Parel is een thuis, een vervangend gezin, dat gekenmerkt wordt door:

 • Warmte
 • Huiselijkheid
 • Gezelligheid
 • Een normaal dagritme
 • Echt samen leven en ruimte voor privacy van kind en ouders
 • Normale verzorgingspatronen (wassen, koken, opruimen, onderhouden, inrichten, dagbesteding en individuele therapieën)
 • Een veilige stimulerende omgeving met veel attractieve mogelijkheden
 • Geborgenheid, betrokken op elkaar, elkaar helpen
 • Door een bijdrage van ieder kind naar vermogen, door inzet van zijn/haar gaven en talenten. Dit vraagt om creativiteit van personeel en ouders om het beste in hen naar boven te halen.
 • Gastvrijheid; naaste familie moeten kunnen 'binnenvallen', en moet welkom zijn, rekening houdend met en afgestemd op de groep.
 • Personeel dat op een positieve manier het leven met Christus uitdraagt en voorleeft, zie: een (t)huis wat Christus ademt

 
De Parel wordt door de ouders gedragen. Dit betekent:

 • Biddend er omheen staan
 • Fungeren als schakel naar de kerkelijke gemeenten
 • Actief betrokken, praktisch hulp, met inzet van eigen gaven en talenten
 • Gezamenlijkheid
 • Borgen van de identiteit

 

In partnership met een zorgverlener/instelling. Van de zorgverlener wordt verwacht, dat:

 • hij toestaat dat de regie op identiteit bij de ouders ligt
 • hij een professionele inbreng heeft op materieel, personeel en kwaliteitsgebied
 • hij de identiteit blijft dragen en zich ervoor verantwoordelijk voelt, ook als de ouders wegvallen
 • hij de continuïteit en kwaliteit van de voorziening mede waarborgt
 • hij zorgt voor gekwalificeerde en professionele mensen

 

 

 •  

   

   

  Mooi Anders

   

   

  Je bent zo
  mooi
  anders
  dan ik,

  natuurlijk
  niet meer of
  minder
  maar

  zo mooi
  anders,

  ik zou je
  nooit

  anders dan
  anders willen.

   

   

  Hans Andreus

Copyright © 2017. All Rights Reserved.