Doelstelling stichting

Doelstelling van De Stichting vrienden van De Parel is:

 

a. het ondersteunen van de vereniging: De Parel.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De vereniging De Parel heeft als doel:

 

- het voorzien en in stand houden van een woning dat als vervangend gezin en (t)huis voor de bewoners fungeert, met een positief christelijke identiteit;

- het voorzien en in stand houden van passende begeleiding voor de bewoners van woonvorm De Parel;

- het bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig hebben;

- het verrichten van al hetgeen noodzakelijk is om woonvorm stabiele woonplek te laten zijn;

Copyright © 2017. All Rights Reserved.